CVWerkervaring

Initiërend en leidinggevend persoon in bereikbaarheid, duurzaamheid 
en mobiliteit. Met een strategische visie en als een pragmatische 
programmamaker met partijen. Werkend aan een samenhangend breed 
pakket van maatregelen en ervaren in implementatietrajecten (de risico’s). 
Met een politieke antenne in regionale complexe besluitvormingsprocessen. 
De onderzoeker en expert in duurzaamheid, mobiliteit, ruimte en transport. 
Ervaren met verschillende publieke opdrachtgevers, in functioneel 
aanbesteden, in omgevingsmanagement en gebiedsgerichte aanpak en 
financiering maar ook gedragsbeïnvloeding.
Snapshot

Meer dan 10 jaar ervaring in verkeer en vervoer, regionale bereikbaar-
heid en politiek-bestuurlijke setting vanuit programmeren van bereik-
baarheidsaanpak in stedelijk gebied met regionale stakeholders.

Programmamanagement zowel in een publieke setting in de metropool-
regio, in gebiedsprogramma’s vanuit BeterBenutten als in een commerciële 
setting vanuit verantwoordelijkheid regionaal adviesbureau.

Projectverantwoordelijkheid in investeringsprogramma’s (funding en 
      DBFM) zowel publiek als privaat.

Goed bekend met diverse gremia en besluitvormingsprocessen bij bereik-
baarheidsprogramma’s in o.a. de stad, de regio en het Min. IenM
Die laatste vanuit verschillende programmaonderdelen BeterBenutten en 
decentrale aanpak. In alle vier de grote steden (langere tijd) actief geweest 
in bereikbaarheid en mobiliteit.

Zeer gedreven in innovaties in bereikbaarheid en mobiliteit, de markt, 
vervoerketens en exploitaties.

Relevant werkervaring op academisch werk- en denkniveau en part time 
docent aan de HBO-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Climate Management 
o.a. stedelijke bereikbaarheid, duurzame mobiliteit.

Vaardig in het beleggen van taken en functies, rollen en aansprakelijkheid 
      tussen samenwerkende partijen.

Aansturing van professionele teams en omgevingen in transitie.

Ervaren in complexe projectaansturing, onderzoeks- beleids- en advies-
trajecten en communicatief vaardig.


Eerdere functies:

Directeur
VCCR BV (Rotterdam)  consultancy / serviceproviding
oktober 2006 - januari 2012

Projectleider mobiliteitsmanagement
Provincie Zuid-Holland, bureau Beleid en Strategie (Den Haag)
oktober 2004 - oktober 2006

Projectleider mobiliteitsmanagement
Provincie Noord-Holland, Bureau Verkeer- en Vervoersbeleid (Haarlem)
juli 2002 - september 2004

Consultant duurzame mobiliteit en onderzoek
TripConsult / Berenschot (Breda/Utrecht)
juli 1997 - juni 2002