houding van Europeanen?

63% vind duurzame mobiliteit (combinatie van OV, fiets en lopen of
een E-auto) beste individuele maatregelen voor betere luchtkwaliteit.