Stedelijke agenda

Vastgesteld: 1. Banen vaardige lokale economie  2. Armoede stad  3. Huisvesting  
4. Opvang integratie migranten en vluchtelingen  5. Duurzaam landgebruik  
6. Circulaire economie  7. Klimaatadaptatie  8. Energietransitie  9. Stedelijke 
mobiliteit  10. Luchtkwaliteit  11. Digitale transitie  12. Innovatie aanbesteding