Very smart bike


Hier zijn 2 foto's voor nodig: integratie van licht, richting, herkenning en GPS in stuur; Helios op Kickstarter.

We halen de norm niet

In 2015 halen grote steden de stikstof-norm niet, verkeer vraagt aandacht!

sharing bikes

Auto's, parkeren en bezettingsgraad vs. fietsen en stalling; sharing?