1.200 Euro

Oslo biedt zijn inwoners budget voor cargo-e-bikes; mijn pitch 2 jaar geleden...

Gewoon leuk

Lichtgewicht, (de)monteerbare kano. Slim materiaalgebruik en fun.

Hobbels

Bikesharing is een van (zo niet) de oplossingen voor compacte leefbare steden.

Organisch

Zonnecellen van soja? En waar groeit soja goed, waar de zon flink schijnt.

Start up

Zoals meeste vervoersvormen (ook ingrijpende) ooit private start ups waren.

Grenzeloos

Meer privaat initiatief is te verwachten wanneer overheid (USA) niet kiest.

Robotisering

Je boodschappentas die je volgt naar huis . . . kleine mobiliteit van Piaggio.

Platooning

Algoritmes voor free-form platooning van auto's nu beschikbaar.

3D community

In Madrid een heuse 3D geprinte brug (nu nog grof, wordt steeds verfijnder).

Fluisterboot

Varen ook steeds schoner (kleinere bootjes en niet zeilend), leuk om te zien. 

Verdiensten

De businesscase voor bestuurders UBER is nog helemaal niet zo slecht.

Gedrag

In Amerika ideeen over wie in het OV kan doen, wat betekent spitsmijden?

Samen

Inzet op brandstofcel; samen maken in nieuwe fabrieken.

Expertise

Nieuwe lange afstandsvervoer; TU Delft scoort met performance and design.

Stil

Mooie e-motor, stil, snel en schoon. En handig in de stedelijke omgeving.

Transitie

In London blijft toename van en veiligheid van fietsen een issue; opvoeden.

Regie

Door verregaande IoT in mobiliteit is (weg)regie voeren effectiever.

Autonome shuttles

En wat als dit vraaggestuurd en autonoom rijdend (sensored) gaat; nog beter.

Veilig

Reizen met het OV is een van de veiligste verplaatsingen.

Electric roads

Oplaadpunten, met pantograaf of inductie onderweg; Zweden kiest eigen weg.

Integraal

Stedelijke bereikbaarheidsopgave is integraal vraagstuk; meer dan mobiliteit.