the year 2015

De kosten van infrastructuur lopen op, gecoƶrdineerde verkeerslichten, 
parkeren en big data, navigatie, cooperatieve auto's, deelsystemen, lichtere 
en kleinere elektrische voertuigen, openbaar vervoer wordt te duur, er is Bridj 
en Uber... 2015 wordt doorbraak in innovaties.