Spin off

Steeds meer voertuigen met soms ook wel after market rijtaakondersteuning.

Bremen

SUMP 's worden in Duitsland goed ingezet. Hier maar weinig echte voorbeelden.

Next step

Elon Musk zit niet stil: naast Hyperloop, expeditie Mars nu ook autonoom OV.

Copycat

De chinezen maken ook hun eigen Tesla. Bijna zelfde spes's.

Charged

Wegen die energie leveren, ook aan het voertuig (veel lichter want geen accu).

Weg van de toekomst

Mooie vergezichten en overwegingen hoe te investeren. Intertraffic.

Verbinden

Bekende technologie inzetten voor verbinden van mainports en bestemmingen.

Human power

Zoetermeer zet zich op de kaart met zijn vooruitstrevende fietsvoorzieningen

Stadspoort

Rotterdam zet door op milieuzonering, de stad maakt zich sterk in de transitie.

Export

Mooi om te zien dat we tech (autonome shuttles) brengen naar Singapore.

Infra kost beheer

We gaan nog even door met infra. Hopelijk wel op verknopen en knooppunten.
(dan zit er ook nog een 'terugverdienmodel' aan vast: TOD)

Human powered

Of toch meer hybride mens-elektrisch, kleiner en comfortabel. De Aerorider is
een machtig (Nederlands) apparaat. Maar ook speed pedelecs...

Laadinfra

Laadinfra moet versnellen; in ca. 5 jaar 50x meer laadinfra nodig. Tempo!

Nieuw concept

Vervoermiddelen worden anders: functioneler, modulair, lichtgewicht en elektrisch.

Businesscase

Als je het vanuit de traditionele marktbenadering bekijkt gaat het Tesla niet lukken;
maar dit is een nieuwe dienstverlener en ICT-(IOT)-club

Urgenda 2.0

Recht op toekomst; 21 kinderen klagen de staat aan over klimaatverandering.

Deur open

Zet de deur open in elke stad voor autonome diensten en slimme inzet van data.

Start up

Er komt erg vaak een nieuw idee langs rondom signalering. Deze lukt het?

Energieke weg

Weginfrastructuur gebruiken voor zonde-energie. Het komt dichterbij.