CVInitiĆ«rende en richtinggevende expert in stedelijke bereikbaarheid, 
duurzaamheid en mobiliteit. Sterk in strategische visie als ook 
realisatiekracht in (pragmatische) programma's met partijen. 
Werk graag in complexe situaties en brede netwerken. 
Met voorkeur voor de triple-helix-benadering. Gericht op bestuurlijke 
besluitvorming, draagvlak maak ook als onderzoeker in duurzaamheid, mobiliteit, ruimte en transport. 
Ervaren met private en publieke opdrachtgevers, functioneel 
aanbesteden, in omgevingsmanagement en gebiedsgerichte  aanpak 
en financiering maar ook gedragsbeĆÆnvloeding. 

Bij voorkeur werkend in professionele teams en coachende stijl. 
Houdt energie, richting en overzicht bij verandering en innovatie. 
Creatief, analytisch, zelfbewust en positief in beweging.
Eerder:

Directeur
VCCR BV (Rotterdam)  consultancy / serviceproviding
oktober 2006 - januari 2012

Projectleider mobiliteitsmanagement
Provincie Zuid-Holland, bureau Beleid en Strategie (Den Haag)
oktober 2004 - oktober 2006

Projectleider mobiliteitsmanagement
Provincie Noord-Holland, Bureau Verkeer- en Vervoersbeleid (Haarlem)
juli 2002 - september 2004

Consultant duurzame mobiliteit en onderzoek
TripConsult / Berenschot (Breda/Utrecht)
juli 1997 - juni 2002