Slim verbinden

De deelfiets kan juist in de vervoersarme gebieden (buitenwijken) meer 
netwerk bieden richting arbeid en ontmoetingen?