Groei

Filezwaarte is 2x de mobiliteitsgroei en die is 2x de economische groei. Mooi zo.