Parkeernorm

Friso de Zeeuw / gebiedsontwikkeling: huisbezit, omvang gaan gelijk op met 
autobezit. Maar nog relevanter in de stad, hoe werkt het dan met fiets en OV?