Mobiliteit in de stad

Het verandert veel sneller dan gedacht; smart city, walkable, andere prioriteiten,
autonoom rijden, placemaking en naar een gezonde plek met 'colission density'.