Waarde toevoegen

Bomen in de stad brengen veel meer dan sfeer: luchtkwaliteit, verkoeling, water-
adaptatie, lager energiegebruik en niet de minste ook hogere vastgoedwaarde.