Over ruimte gesproken

Fietsstalbeleid loopt achter de feiten aan; verandering van de fiets in de stad is
al jaren zichtbaar. In OV-hub-ontwikkeling meer logische ruimte reserveren.